Anédotas do camiño

Anédotas do camiño

Última actualización de en Paula Calo Fernández

Anédotas do camiño

A modo de continuación do bloque dous, vemos que ó longo da traxectoria vivida encontrámonos con obstáculos que tivemos que afrontar dalgún modo, aprendendo novas cousas que nos serven e podemos empregar para solucionar ou evitar casqueira inconveniente que xurda polo camiño, para escoller a dirección correcta.