Meta

Meta

Última actualización de en Marta Pereira Pena

Todo percorrido ten a súa meta e, neste caso, a miña foi chegar a utilizar diversas técnicas e estratexias para a elabaroración de traballos, empregar o xa aprendido a diferentes situacións, realizar análises sobre noticias de periódicos e outros medios de comunicación, avaliar distintos plans e programas de formación e reformulalos...

O estudo desta materia non soamente abrangue os contidos propios que nela se imparten, senón que leva ao alumnado a ser constructor da súa aprendizaxe, sendo crítico, indagando sobre temas relacionados, buscando novas fontes para contrastar a información, compartindo experiencias cos compañeiros...

Como resultado disto, apareceron en min dúbidas e reflexións que plasmei a través do blogue e do muro. Entre elas, as seguintes:

A Relixión, fóra ou dentro das aulas?

Calidade educativa.pdf Calidade educativa

Escuela del Siglo XXI Escola S. XXI

LOMCE.pdf Análise da LOMCE

Nube de tags

 

meta.jpg