Páxina 2: Planta Baixa

Páxina 2: Planta Baixa

Última actualización de en Damián Varela Sánchez

Continuando co exposto na introducción e tendo xa os cementos da casa listos para soportar o peso da mesma, procedemos a dar continuidade a este proceso de consturcción elaborando para elo a pranta baixa onde situaremos aqueles contidos que gardan relación co bloque 1 da materia.

Esta planta dividirémolo en seis grandes estancias, que se recollen nas correspondentes 6 subpáxinas seguintes.

A seguir construíndo!!!!!

 

planta baixa