Estrutura do portafolios dixital

Estrutura do portafolios dixital

Última actualización de en Damián Varela Sánchez

Antes de expoñer a estructura que vou a seguir para a realización deste portafolios, quero incluír aquí dous documentos que creo que son importantes xa que dan razón de porque este tipo de avaliación (por medio de portafolios) é máis idonea que outos tipos de avaliación:

Motivos para empregar o portafolios

Os contidos e os procesos

Pasando xa ao tema da estrutura debo indicar que a estrutura que decidín establecer para o meu portafolios virtual é a seguinte: (FÍO CONDUCTOR EMPREGADO: CONSTRUCCIÓN DUNHA CASA)

PÁXINA 1: OS CEMENTOS DA CASA

PÁXINA 1.1: INTRODUCCIÓN

PÁXINA 1.2: IDEAS PREVIAS

PÁXINA 2: PLANTA BAIXA

PÁXINA 2.1: CONTEXTOS DE ASESORAMENTO

PÁXINA 2.2: OS SIGNIFICADOS DE ASESORAMENTO

PÁXINA 2.3: MODELOS DE ASESORAMENTO

PÁXINA 2.4: ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN

PÁXINA 2.5: MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO

PÁXINA 2.6: O PSICOPEDAGOGO/A COMO UN PROFESIONAL XUNTO A OUTROS PROFESIONAIS NO MARCO DA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PÁXINA 3: O PRIMEIRO ANDAR

PÁXINA 3.1: O LOFT DO PRIMEIRO ANDAR

PÁXINA 4: O SEGUNDO ANDAR

PÁXINA 5: O ÁTICO DA CASA

PÁXINA 5.1: BREVE REFLEXIÓN FINAL

PÁXINA 5.2: REFERENCIAS EMPREGADAS

PÁXINA 6: MISCELÁNEA