4. PISTA 2: OS DIFERENTES LUGARES ONDE ESTE TESOURO É UTIL

A segunda pista que me levaría ó tesouro, supuxo para min un cambio radical na concepción da tecnoloxía educativa, xa que crea que estaba relegada o ámbito educativo formal. Pero o longo do proceso da construción do meu coñecemento deste campo percateime de que os ámbitos nos que son aplicables estes coñecementos son moi amplos.  Isto débese a que a tecnoloxía impregnou todos os contextos da vida das persoas e polo tanto  todos os ámbitos educativos.

A continuación farei unha relación de entradas nas que se pode ver o uso que se lle das as TIC en algúns campos que me interesaban particularmente, e un comentario persoal sobre eles.

a) ámbitos socioeducativo:

b) ámbito de educación non formal e informal:

c) ámbito de educación formal:

d) educación para a terceira idade