5. A ÚLTIMA PORTA

Unha vez chegados a este punto, e despois de moito traballo para conseguir abrir esta porta, xa que é o resultado de conseguir poder abrir as outras que deixamos atrás,  acércanos ao remate de esta aventura; móstranos o traballo realizado  pos cada un de nós grazas a oportunidade que nos brindou a tecnoloxía e sen dúbida a rede social  (stellae)que nos facilitou compartilo cos nosos compañeiros de traxecto.

  1. CREACIÓN DE BLOGS, onde construímos o noso propio coñecemento como son o exemplo de: Desconectemos; Ferramentas & organización da Información; Tecnoloxía nas aulas e Educación 2.0…
  2. ARQUIVOS E MARCADORES onde podemos ver traballos como: a nosa infografía, coñecemento aberto ou cerrado?, esquema da tecnoloxía Educativa…
  3. COMENTARIOS, GRUPO E  TWITER: que nos serviu de axuda para que entre todo puideramos compartir as nosas experiencias, sentimentos dúbidas. De este punto destacaría apartacións dos meus compañeiros como o hashtag @paraomeuestelaequero, e a apartación do glosario construído por todos nós.
  4. MODIFICAR NA WIKIPEDIA: onde o tema a tratar era “as redes sociais”
  5. CREAR O NOSO VÍDEO co tema: “axudar a desenvolver a competencia mediática en adolescentes”

Sen dúbida unha longa aventura, e moitas portas abertas pero que non se cerrarán e ademais propiciará a que outras novas se abran.