1 Ingredientes: primeiras impresións

Para comezar a miña "receta" tomarei como materia principal a miña primeira carta sobre e para a tecnoloxía, que escribín o meu primeiro día de clase, durante unha das interactivas pertinentes. Nela, mostro a miña primeira impresión, os meus coñecementos ate o momento e o primeiro concepto de tecnoloxía educativa. Polo tanto, como fío conductor do meu protafolios, tentarei demostrar o meu interese pola mesma, así como a progesión nos meus coñecementos e as sorpresas que levei ao ir pescudando máis e máis información acerca do que hoxe, si que podo dicir, que é a tecnoloxía educativa. 

 

http://stellae.usc.es/red/blog/view/133815/querida-tecnoloxia