2 Ingredientes: os novos buscadores de información

Asemade, non podemos deixar pasar a nova pescuda de "materias primas" para a realización do noso "pastel informático". Novas formas de acadar mellores resultados son realmente positivas para todos, sendo así un fío de seguridade e comprensión enormes.

Por iso, non podía faltar nos meus "ingredientes" unha dosis de novidade para saber como e onde debo de buscar a información; cales son os "trucos" e como os teño que empregar.

http://stellae.usc.es/red/blog/view/135072/novos-buscadores-poderemos-afacernos