2.1 As novas aportacións positivas da tecnoloxía...

Aqueles novos contidos e coñecementos tecnolóxicos que fun adquirindo ao longo da materia poden clasificarse en : novas mentalidades, novas ferramentas e novos escenarios e usos como profesional da educación, os cales trato do seguinte xeito.