2.1.3 Novos escenarios e usos como profesional da educación

As novas tecnoloxías presentan, ademais, un valor educativo engadido a empregar en determinados escenarios educativos.

- centros de privación de liberdade, posibilitando a oportunidade de achegarse, na medida do posible, á realidade. (Tratado a través da sétima entrada “Transpasando muros, abrindo cadeas”).

- alumnos con TDH, os cales se concentrarán e motivarán nunha maior medida que antes os medios convencionais, estáticos. (Reflexión exposta a través dun comentario na entrada da compañeira Sandra, “As TICs e o TDH boa combinación”).

- Cos mais cativos, ofrécennos a oportunidade de achegar contidos de xeito mais lúdico, dinámico e achegando experiencias, a través, por exemplo, dos códigos QR. ( Tratado a través da entrada “Achegando as tecnoloxías aos mais cativos”).

- Empregar a transmedia para motivar, estimular a participación e aprender a través da experimentación. ( Reflexión exposta a través dun comentario na entrada da compañeira Ángela Rodríguez Martiñá,Transmedia”).