1.2 Comezo a camiñar

1.2 Comezo a camiñar

Última actualización de en Belén Varela

Comezo a camiñar, quédam eun longo camiño para chegar ao punto de destino, aprender a ser máis competente dixital e saber empregar os recursos que a tecnoloxía me ofrece.

Para seguir ben a ruta necesito identificar as sinais e que a miña busca destas sexa máis eficiente para eso no seguinte enlace amoso como facer buscas en relación á materia: http://stellae.usc.es/red/blog/view/134909/busqueda-na-rede