1.4 Reflexión do meu proceso na materia

Como reflexión final quero por un lado comezar falando sobre min e o meu propio proceso nesta segunda oportunidade na materia. 

Pra comezar quero facer fincapé en que optei por unha temática da que reflexionamos en clase e na que quixenprofundizar de forma indivual xa que me causaba interese e creo que é un debate social actual a temática de se as TIC son boas ou malas para os adolescentes.

Chegados á elección da temática conseguín segundo o meu punto de vista seguir un fío conductor que derivou neste portafolios cunha temática e entradas nas que xa profundizara mediante unha trianfulción da inforrmación con diferentes recursos.

En cada intervención no meu blog iba facendo un pequeno análise e reflesxión final sobre a información que atopara e o que en min chamaba a atención.

Por outro lado empreguei gran cantidade de recursos relacionados coa temática de cada unha das mias entradas como é o caso de vídeos, noticias, marcadores ou imaxes.

Sendo obxectiva a falta de tempo fixo que a miña continuidade no proceso non fose a mellor xa que debín darlle un maior uso a esta rede social como tal pero a falta de tempo por cuestóns laborais impedíronmo polo que o intentei superar con entradas máis logradas nas que reflexionaba.

Por outro lado quero opinar que no relativo á materia ou meu aprendizaxe persoal no relativo ás tecnoloxía foi moi amplo xa que me enriquecín tanto das miñas entradas como das dos meus compañeiros. Por outro lado penso que  ametria podería temén ter outro tipo de enfoques introducíndonos máis na práctica nas apps por exemplo, xa que existen moitas educativas ou na formación en rede pero esto como punto de vista persoal xa que son do meu interese.

Espero que o meu proceso fose bo e que alguén aprendera algo da s miñas aportacións ao igual que o fixen eu coas dos demáis.