1.1. Que proceso seguín para resolver o cubo de rubik?

Co obxectivo de resolver o cubo de rubik, é decir, empoderarme dixitalmente, seguín este esquema para realizar cada entrada:

FASES.png

  • RECOLLIDA DE INFORMACIÓN. Neste primeiro paso reunía toda aquela información que estaba relacionada co contido a traballar.
  • SELECCIÓN: a partir de toda a información recollida selecionaba aquela que evidenciase que adquiría un determinado obxectivo ou competencia. Sempre tendo en conta o hilo conductor a seguir.
  • REFLEXIÓN. Nesta  terceira fase realizaba unha xustificacion de por qué escollía unha evidencia e non outra, así como intentaba relacionar a evidencia coa aprendizaxe.
  • PUBLICACIÓN. Unha vez alcanzado o obxectivo planteado ao inicio de cada entrada levaba a cabo a  súa publicación aberta a todos os usuarios.