0. Introducción

0. Introducción

Última actualización de en Rocio Dominguez

Para analizar o avance que experimentei na materia así como a miña evolución no coñecemento da Tecnoloxía Educativa ecollín a metáfora dun cadro. Entendendo a Pedagoxía coma un arte e a Tecnoloxía Educativa como unha rama desa arte que tiven que afrontar.

A obra da que falarei será a metáfora do portafolios e do traballo que reflectín en stellae exemplificando como foi evolucionando e como pouco a pouco conseguín darlle forma ata crear o que teño hoxe realizado.

Pareceume interesante esta metáfora porque polo que vin ninguén a empregara antes o que a fixo que a considerase orixinal e diferente, asi que... imos alá!

O portafolios quedará estruturado do seguinte xeito:

1. Un lienzo en branco que esperaba a ser pintado.

2. Dando as primeiras pinceladas

3. Garabatos e trazos desordeados.

    3.1. Coñezo novas ferramentas

4. Redirixindo a miña obra.

    4.1 Parón na pintura do meu cadro.

5.  Poñendo ao día a miña obra

    5.1. Reconstrucción da obra.

6. Últimos retoques e finalización do cadro.