Tecnoloxía Edicativa: unha aprendizace colaborativa

Coñecer e dominar sempre foron os grandes eixes que moven a humanidade.

O mundo do coñecemento é moi amplio e para acceder a el o ser humano desenrolou múltiples capacidades que pouco a pouco se foron desenrolando. O mundo inspira ao home e él tranforma os contidos en disciplinas que nos axudan a organizar e entender mellor a información.

Hoxe comeza ese proceso de reflexión, crítica, avance, retroceso, beneficios que brindou esta materia, Tecnoloxía Educativa. Para poder facer un repaso de todo o proceso, baseime na figura dunha árbore, entendendo que as súas raíces, é decir, o seu coñecemento previo, no cal se sustenta, é o que eu tiña sobre a tecnoloxía en xeral, e a tecnoloxía educativa. Según ía avanzando o curso, e medrando a árbore, este coñecemento foise modificando, fluíndo dentro deste elemento vivo e desenvolvendo novas percepcións, novas ideas sobre o que é a tecnoloxía educatica, sobre como traballar con ela, cales con os seus beneficios, inconvintes, as súas metas e límites, etc... e porterior mente entendendo os cambio que trae ésta sobre a vida cotiá das persoas, como os cambios estacionais, que tanto inflúen e modifican unha árbore, deixandoa ás veces denuda, e outras chea de cores e follas.

ARBOL.jpg

 

A sucesión de subpáxinas está ao revés, comeza polas raídes porque non o din feito doutra forma. 

 

 

Comentarios