Raíces

Raíces

Última actualización de en Sandra Santamarina

Para empezar, vou falar desas raíces, as cales conforman o meu coñecemento previo sobre o que é a tecnoloxía, e en concreto a súa rama educativa. Este coñecemento, o cal pensaba que era acertado, viuse reflexado na primeira clase expositiva, cando realizamos en pequeno grupos unha definición que reflectira a nosa percepción da materia, e do concepto desta. Penso, que con esta primeira clase, todos nos encontrabamos algo perdidos. A tecnoloxía sempre formou parte das nosas vidas, crecimos vendo como esta evolucionada, e fumos participes dos primeiros avances tecnolóxicos que revolucionaron o mundo, por iso, víamos estraño, que unha materia de Pedagoxía se basara na Tecnoloxía educativa. Esta definición, era moi básica, tiña sentido pero o que realmente decía non era entendido por nos da mesma forma. Xuntábamos palabras, que nos parecían compatibles co termo tecnoloxía, pero non contemplabamos a súa esencia educatica, concepto que se foi formando en nos transcurridas as clases e as actividades das sesións interactivas.

Este primeiro proceso, o cal considero simple, céntrase sobretodo en entradas nas que mostro información referente as tecnoloxías, pero sin profundizar demariaso no ámbito educativo. Isto vai da man de que as miñas raíces no ámbito da tecnoloxía educativa non estaban tan ben implantadas como eu pensaba, sendo un tema pendente dentro do meu desenrolo persoal. Estas entradas, as cales mostran os meus inicios nesta etapa sona rel="nofollow" href="http://2. Incomunicación na era da comunicación, a rel="nofollow" href="http://3. O efecto Google, a rel="nofollow" href="http://4. A tecnoloxía educativa e as necesidades especiais, a rel="nofollow" href="http://5. ecnoloxía solidaria para cambiar o mundo, A historia da tecnoloxía educativa... Son entradas simples, con apenas reflexións, que ahora que volvo atrás considero que lle fan falta unha amplia profundización xa que son temas interesantes, pero con contido básico. Falta unha amplia conexión entre aprendizaxe, interacción e cooperación, falta un intercambio de expectativas, de ideas e un replantexamento de conceptos, que podería facer que este primeiro proceso na materia cunducira hacia un logro de novos coñecementos e satisfacción (Coll y Solé, 1990).

Estas entradas, ademáis de añadir o que dixen anteriormente, poderíana estar relacionadas entre sí e con outras materias, como pode ser Educación Especial, cursada en 2º de carreira, pero estes detalles, tan importantes, son contemplados ahora por min despois de analizar con máis detalle o meu proceso de aprendizaxe. Tamén son consciente, que estas primeiras entradas están marcadas por unha influencia negativa hacia a tecnoloxía, debido a miña falta de amizade con ela, cousa que cambiou relativamente desde o comezo ao contemplar as ventaxas que trae consigo no mundo educativo.

Posteriormente a isto, sucederonse unha serie de entradas, as cales tamén estaban marcadas pola súa pobreza referindome a contido pero que fun editando co paso do tempo, xa que me parecían temas moi interesantes os cales se merecían unha maior relfexión e traballo persoal, para beneficio propio e apra brindarlle aos meus compañeiros máis información sobre os respectivos temas. Estas entradas son: a rel="nofollow" href="http://6. Redes sociais para nenos, a rel="nofollow" href="http://11. scolas Waldorf e a rel="nofollow" href="http://12. Volvemos. As tres teñen contidos diversos, relacionado coa tecnoloxía educativa e mostran valores educativos diversos. Concretamente a último, Volvemos, mostra información sobre unha páxina web que esta destinada a búsqueda de emprego para todas aquelas persoas que estan traballando fóra por non poder acceder a unhas condicións mínimas en España, tema co cal me sinto identificada, por ter familiares fóra e porque o meu futuro laboral está cada vez máis cerca. Información que me parece boa e que desexo compartir cos meus compañeiros para axudar a difundir este método de búsqueda de emprego.