Visión actual

Visión actual

Última actualización de en Sandra Santamarina

Por último, o que ven sendo a miña visión actual da tecnoloxía educativa, marcada por unha serie de aprendizaxes máis contrastados e reformado, tendo en conta os erros cometidos e as novas ensinanzas. Estas remas altas, como as das árbores, estan en contacto cas raíces, de feito non estarían ahí se non chega a ser por elas, pero entan máis abertas ao mundo, non están enterradas, e non deixan de crecer, como o nosos coñecementos, que cada vez se amplían máis e se moven de un lado para outro do noso cerebro relacionandoos cos demáis.

Esta visión actual é máis precisa, máis realista e toca temas distintos, como son as entradas de a rel="nofollow" href="http://13. http://stellae.usc.es/red/blog/view/149698/carballo-interplay">Carballo Interplay, a rel="nofollow" href="http://18. http://stellae.usc.es/red/blog/view/150667/google-e-a-informacion">Google  e a información... Van máis alá do que mostraban as raíces, e intentan trasmitir máis información e máis razoamento traballando de forma distinta os contidos.

Este proceso, o cal eu considero de mellora, foi grazas o enfoque que se utilizou para a materia, a cal propiciou unha postura de flexibilidade cognitiva, pois cada usuario estableceu itinerarios particulares e progresou e avanzou según os eus gustos e necesidades: textos, traballos, novas propostas, experiencias vividas, novos medios para a interacción, o traballo cos docentes... Isto enriqueceu a aprendizaxe e abriu a voluntade a cooperar, cuberta nun principio quizáis pola permanencia pasiva, cuberta polo temor de falar ou o medo escénico de interactuar nun grupo. De aquí aue as principais ventazas derivadas do uso de estratexias de aprendizaxe colaborativo, deriven no desenrolo e mellora contínua das competencias dos alumnos/as para estar a altura e acompañamento responsable (Eugenia Calzadilla, n.d.).

Pere ao gran entusiasmo por adaptar os procesos educativos aos medios de interacción virtual, cabe señalar que ao evaluar a súa eficiencia en temas de educación e crecemento emociona de elumnos e grupos de traballo, é moito máis o que aínda aporta a presencialidade nesas interaccións de coñecemento. A mellor proposta formativa será en todo caso, aquela que poida conxugar cada estratexia da forma máis convinte, sin abusar ou subestimar ou seu uso e sin olvidar que o fin educativo, orienta calquera acción educativa que se emprenda.

Éste é o caso de Tecnoloxía Educativa, pero tamén non se pode esquecer un de que esta amteria supuxo un gran esforzo para a súa reaización, partindo de que unha boa entrada podía requerir moito tempo do cal non gozábamos debido aos horarios e aos traballos grupais añadidos da materia. O cal supuña un esforzo ser creativo para non repetirse na exposicións de post, e unha búsqueda intensa de información para crear controversia coa entrada, facéndoa interesante e relevante na aprendizaxe.

 

BIBLIOGRAFÍA: