O proceso de Comunicación

Neste E-Portafolios, a metáfora condutora do mesmo, como dicía, será a de entendemento do mesmo como un proceso de comunicación na cal se verán as diferentes partes:

METÁFORA DO E-PORTAFOLIOS