A mensaxe:

A mensaxe:

Última actualización de en Laura Salgado Ferreira

Unha vez presentados emisor e receptor no esquema anterior, procederei a desglosar a mensaxe en función dos diferentes núcleos temáticos principais vistos na materia, relacionándoos cos diferentes contidos tratados de forma persoal en Stellae por medio da subida de posts en referencia ós mesmos, sendo esta rede social ademais a canle de transmisión da presente páxina.