3. Clasificación das pezas

3. Clasificación das pezas

Última actualización de en Sandra Santamarina

As pezas dos puzzles soense agrupar en función da cor, para ubicalas seguindo a imaxe que temos de referencia.

As pezas do noso puzzle podense agrupar en función de varios temas abordados na materia, como o propio concepto de tecnoloxía educativa, a información e o coñecemento na rede, a creación de contidos, a narrativa audiovisual, a integración da tecnoloxía nas políticas educativas, os recursos educativos, a identidade dixital e os risco na rede...

Estas pezas debemolas ir unindo entre sí para conseguir construír o noso puzzle, e lograr que teñan éstas encaixen no noso aprendizaxe de forma significativa e permanente, porque no ofrecen coñecemento sobre o mundo das TICs, fundamental nos tempos actual, e necesario na educación, debido a que simplifica os procesos de ensinanza, facendoos máis efectivos, permanentes e atractivos.

Hoxe en día e inclusión da tecnoloxía no mundo educativo é fundamental, xa non só pola cuestión do desenrolo e a innovación, se non pola cuestión da calidade educativa.