2. A caída.

2. A caída.

Última actualización de en Nuria Recouso

Nesta etapa é cando debería saber andar en bicicleta sen as rodiñas, é dicir nesta etapa debería de ter claros os obxetivos da materia e comezar a publicar de forma autónoma e sen que fose necesaria para unha actividade de clase. Esta etapa comeza despois da autoavaliación é e cando xa se me dera a profesora as pautas de como debería continuar o meu proceso de aprendizaxe. Chámolle caída porque foi a temporada na que me desmotivei e non continuei publicando, é como cando se está aprendendo a montar en bicicleta e un día caes e decides non montar máis. Os posts que publiquei foron dous soamente: O caso de Jessie Slaughter (cyberbulling) Redes sociales y la labor docente. 

caida bicicleta

Esta imaxe foi extraída de http://www.canstockphoto.es/bicicleta-accidentes-23052355.html