Subpáxina 2: Ideas Previas

Subpáxina 2: Ideas Previas

Última actualización de en Damián Varela Sánchez

Neste apartado do meu portafolios recollo aquelas actividades que realizamos os primeiros días de clase e que me serviron para ver cales eran as ideas previas que tiña sobre o campo do asesoramento.

 

As actividades relacionadas coa temática tratada quero incluír nesta páxina son as seguintes:

O asesoramento na miña experiencia académica previa.

 

Actividade grupal sobre que entendemos por asesorar