Páxina 6: Miscelánea

Páxina 6: Miscelánea

Última actualización de en Damián Varela Sánchez

miscelanea

 

Nesta derradeira páxina inclúo, a modo de anexo, toda aquela información que non creín oprtuno introducir no transcurso do discurso que articula o meu portafolios pero que si que creo que é convinte que apareza reflictida nel dalgún xeito.

 

Entrada sobre a anacronía dos sistemas educativos:

  La anacronía de los sistemas educativos

No enlace que inclúo a continuación podedes ver o programa de redes, presentado por Eduart Punset, onde se entrevista a Ken Robinson () sobre a situación dos sistemas educativos na actualidade. Creo que é un video interesantes e persoalmente considero interesante a idea proposta por Robinson sobe os sistemas educativos e a súa anacronía, ou o que é o mesmo, que os sistemas educativos que temos na actualidade non cumpren coas necesidades que a eles se lles encomendan.

http://www.rtve.es/television/20110304/redes-sistema-educativo-anacronico/413516.shtml

Tamén inclúo este enlace onde podedes obter algunha información sobre Ken Robinson:

www.sirkenrobinson.com/

 

Entrada dobre o proxecto abalar:

Comentario sobre o proxecto abalar

Na clase de hoxe (sesión do martes 10 de abril de 2012) a profesora Lourdes falou, entre outros temas, do Proxecto Abalar. A pouca información que se pode atopar sobre este proxecto podedes consultala no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/web/abalar

Sobre este proxecto, do que se falou en relación á retirada dos fondos para o plan escola 2.0, quero dicirvos que moi recentemente saíu publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG do 28 de marzo e 3 de abril) unha serie de procedementos para a adquisición de material necesario para o correcto desenvolvemento deste proxecto como son os ultraportátiles, os encerados dixitais, os armarios para a carga dos ultraportátiles, proxectores e instalación dunha rede wifi.

A suma de todos os procedementos elevase a un total de 5.600.000 €. Pode parecer un gran desembolso por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pero se botamos a vista atrás e nos imos ao curso pasado vemos que a cifra destinada para o proxecto abalar sobe ata pasar os 12 millóns de euros tal e como recolle a seguinte cita:

“En termos orzamentarios, puntualizou, estariamos  a falar de máis de 12 millóns de  euros para este ano académico,  dos que máis do 60% proceden da Xunta” (Revista Código Cero, Nº 87. 2010. pp: 19. Dispoñible en:http://www.codigocero.com/codigoceropapel87.pdf).

Se temos en conta que desdes 12 millóns preto de 10 foron para dotación e equipamento vemo que, dun curso escolar para o outro, a redución está cerca do 50% e isto sen contar a retirada que dende o Ministerio de Educación, Cultura e Deporta (MECD) se fai das correspondentes partidas orzamentarias, nada desprezables tal e como se ven na seguinte cita, para o desenvolvemento do Plan Escola 2.0.

“Tal e como explicou o conselleiro de Educación, o proxecto Abalar integrará os recursos actuais dun xeito “organizado, eficiente e lóxico, aproveitando ademais os recursos que o Ministerio de Educación propón ás Comunidades Autónomas no marco do Proyecto Escuela 2.0, que achega arredor de 4,3 millóns de euros, co fin de acadar o seu obxectivo no menor tempo posible”. http://codigocero.com/O-proxecto-Abalar-convertira-mais (11-04-2012)

Parece que a crise afecta a todo e a educación non vai a ser unha excepción.

Esta retirada de fondos para o desenvolvemento do proxecto abalar cero que mostra moi ben as ideas propostas por A. Hargreaves e D. Fink no seu artigo “Sostenibilidad en el tiempo” publicado en Cuadernos de Pedagogía nº 319 en decembro do ano 2002 onde expoñen que para que os cambios e as innovacións educativas sexan perdurables deben ser sostibles entendendo por sostible non só a dimensión “clásica” de duradeiros no tempo senón tamén que estes cambios e melloras se dispoñan e articulen correctamente no espazo. Segundo estes autores:

“[…]La sostenibilidad del cambio educativo comprende cinco características claves e interrelacionadas. Son las siguientes:

- una mejora que sostenga el aprendizaje, no meros cambios que alteren la escolarización;

- una mejora que perdure.

- una mejora que cuente con el apoyo de unos recursos disponibles o alcanzables

- una mejora que no influya negativamente en el ambiente en torno a otras escuelas y sistemas

- una mejora que promueva la diversidad y la capacidad ecológicas en todo el medio educativo y comunitario.

En otras palabras, la mejora sostenible es una cuestión tanto de geografía social como de historia social.”

Creo que o proxecto abalar, por medio das políticas de recortes que estamos a ver en todos os sectores da sociedade, está perdendo unha das características que eu considero das máis importantes e que é a do apoio, neste caso económico, para que o innovación e o cambio continúe.

Persoalmente, e a pesar de que estou a favor dunha maior presenza das TIC na educación, creo que no caso de Galicia o proxecto abalar “copou” demasiada atención e recursos, chegando neste momento a ser case como algo “obrigatorio” co que os centro deben contar para non ser discriminados nin quedar atrasados con respecto dos demais centros no campo das TIC. Creo que existen outras iniciativas e proxectos nos centros aos que non se lles deu ou non se lles está a dar o apoio necesario para que saian adiante.

Sen ir máis lonxe na entrada que realicei sobre a colaboración incluía un enlace sobre as actividades de formación continua do profesorado fomentadas e apoiadas dende os CFR, en concreto no de A Coruña.

http://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/system/files/RELACION_PFAC_APROBADOS_2011_12.pdf

Considero que non é lóxico dedicar, para a provincia de A coruña, escasos 100.000 € a tres tipos de modalidades de formación permanente do profesorado tan importantes como son os Grupos de Traballo, os Seminarios Permanentes e os Proxectos de Formación e Asesoramento en Centros (PFAC) e gastar a inmensidade de diñeiro que se leva gastado no desenvolvemento do proxecto abalar.

No enlace anterior pode verse que, aínda que a maior parte dos PFAC están relacionados co Proxecto Abalar, existen outros que desenvolven o tema das TIC de formas diferentes e con orzamentos infinitamente inferiores ao destinado para o proxecto abalar.

Penso que ademais o Proxecto Abalar tamén ten detrás certos intereses políticos e que grazas a eses intereses, e pese a perder o financiamento que obtiña do MECD, será un proxecto que sairá para adiante “custe o que custe” posto que é unha das medidas no ámbito educativo polas que o goberno autonómico apostou dende a súa chegada ao poder.

Quero rematar recalcando que para nada estou en contra da integración das TIC nas aulas senón que creo que existen outras iniciativas que se debería ter en conta e tamén existen outras formas de facelo porque, pregunto eu, polo simple feito de dotar aos centros con novas tecnoloxías e “formar” aos docente nelas xa imos acadar a súa integración nas aulas? Non será mellor buscar unha forma de motivar aos docentes para que o sintan (o traballo e formación nas e para as TIC) como unha necesidade propia e non como algo imposto?

 

Enlaces de interese:

Os distintos procedementos para a adquisición de material no marco do Proxecto Abalar:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120403/AnuncioG0164-280312-14104_gl.pdf(DOG 3/4/2012 )

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120328/AnuncioG0164-230312-13886_gl.pdf(DOG 28/3/2012 )

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120328/AnuncioG0164-230312-13885_gl.pdf(DOG 28/3/2012 )

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120328/AnuncioG0164-230312-13884_gl.pdf(DOG 28/3/2012 )

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120328/AnuncioG0164-230312-13882_gl.pdf(DOG 28/3/2012 )

Neste pdf pode verse o presuposto que se investiu no Proxecto Abalar durante o curso 2010-2011 distribuído entre a dotación e equipamento, a mellora das infraestruturas e os servizos na rede e a formación:

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/20101102_rolda_prensa_conselleiro.pdf

Revista Nº 87 de Código Cero publicada no ano 2010:

http://www.codigocero.com/codigoceropapel87.pdf

Utilizado para a cita sobre a cantidade que o MECD achega ás CCAA para o desenvolvemento do plan escuela 2.0:

http://codigocero.com/O-proxecto-Abalar-convertira-mais (11-04-2012)

Andy Hargreaves y Dean Fink (2002): "Sostenibilidad en el tiempo". Cuadernos de Pedagogía nº 319. pp 16-20.

 

Comentario que escribín no muro sobre unha entrevista realizada a Edgar Morín:

Interesante entrevista realizada a Edgar Morin o pasado mes de marzo e publicada en El País. http://cort.as/1iPG

 

Comentario que escribín no muro sobre a avaliación de diagnóstico:

A avaliación de diagnóstico deste ano ano realizada pola Xunta de Galicia nos cursos de 2º da ESO e 4º de Primaria celebrarase os días 9 e 10 de maio en ESO e os días 23 e 24 de maio en Primaria.

Creo que a esta hora algún que outro mestre estará a buscar desesperadamente "asesoramento urxente" sobre dita avaliación.

Deixovos o enlace aquí:
http://www.edu.xunta.es/web/node/4669
Consultado o 3-5-12

 

Recopilación dos tweets posteados:

Por Damián Varela Sánchez hace 17 días
  • A humildade é acordarnos sempre de que estamos en equilibrio inestable ao borde do abismo, onde nadan o sufrimento, a loucura e a morte. LC
Por Damián Varela Sánchez hace 43 días
  • En educación convén soster o que se autososteña: A ensinanza e o aprendizaxe axeitados son propiamente procesos de sostemento.Hargreaves2002
Por Damián Varela Sánchez hace 57 días
  • La mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados. Son anacrónicos. (Ken Robinson, Redes: 04.03.2011)
Damián Varela SánchezPor Damián Varela Sánchez hace 59 días
  • La reflexión no es ni filosófica ni no filosófica.... es la actitud más rica del pensamiento, el momento en que éste es capaz de autoconsiderarse, de metasistematizarse (Morin, 1984: 367) (Morin, 1984: 367)
Damián Varela SánchezPor Damián Varela Sánchez hace 65 días
  • La democracia en educación no es un medio sino el fundamento del propio proceso de asesoría. (Jesus Domingo. 2010: 76)

 

 Unha última entrada dirixida a achegar a miña recopilación de arquivos de diferentes autores que traballan no campo do asesoramento:

Documentos para seguir traballando sobre asesoramento.


Nesta entrada quero incluír unha serie de documentos que por razón de tempo non fun capaz de traballar tan profundamente como me houbese gustado.

Trátanse de documentos dos diversos autores nomeados na aula e sobre os cales fun buscando algunha información.

Subo estes documentos coa intención de que o resto dos compañeiros poidades dispoñer deles sen necesidade de ter que navegar demasiado pola web para poder atopalos.

Para que a presentación desta entrada sexa o máis eficaz posible irei incluíndo os documentos que teño sobre cada autor debaixo do nome de cada un deles para deste xeito facer máis doada a súa localización.

 

Documentos de Jesus Domingo Segovia:

1. Las Prácticas De Asesoramiento A Centros Educativos: Una Revisión Del Modelo De Proceso

  Las Prácticas De Asesoramiento A Centros Educativos

2. El asesoramiento a centros educativos, una cuestión de saber, poder e indentidad.

  el_asesoramiento_a_centros_educativos_una_cuestion_de_saber_poder_e_identidad

3. Asesoramiento y encuentro profesional en el aula.

  Asesoramiento y encuentro profesional en el aula.

4. Dimensiones y escenarios del buen aprendizaje para todos.

  Dimensiones y escenarios del buen aprendizaje para todos.

5. Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría.

  Comprender y redireccionar las prácticas de asesoría.

6. Carpeta de aprendizaje.

  Carpeta de aprendizaje.

Documentos de J.M. Esteve:

1. La formación de profesores: bases teóricas para el desarrollo de programas de formación inicial.

  La formación de profesores: bases teóricas para el desarrollo de programas de formación inicial.

2. La salud de los profesores. Evolución de 1982 a 1989

  La salud de los profesores. Evolución de 1982 a 1989

3. La tercera revolución educativa. una reflexión sobre nuestros profesores y nuestro sistema educativo en los  nicios del siglo XXI

  La tercera revolución educativa. una reflexión sobre nuestros profesores y nuestro sistema educativo en los  nicios del siglo XXI

Documentos de Mª Mar Rodríguez Moreno:

1. El asesoramiento comunitario y la reinvención del profesorado

  El asesoramiento comunitario y la reinvención del profesorado

2. Las representaciones del cambio educativo.

  Las representaciones del cambio educativo.

3. De la enseñanza al asesoramiento.

  De la enseñanza al asesoramiento.

4. Tres escenarios en una época de cambio.

  Tres escenarios en una época de cambio.

Documentos de Lourdes Montero:

1. De la innovación deseada a la innovación posible. escuelas alteradas por las tic

  De la innovación deseada a la innovación posible. escuelas alteradas por las tic

2. El portafolios como herramienta de análisis en experiencias de formación on line y presenciales.

  El portafolios como herramienta de análisis en experiencias de formación on line y presenciales.

3. Estrevista realizada por Gena Borrajo a Lourdes Montero para a revista Eduga.

  Estrevista realizada por Gena Borrajo a Lourdes Montero para a revista Eduga.

4. Entre la realidad y el deseo: Una visión del asesoramiento.

  Entre la realidad y el deseo: Una visión del asesoramiento.

5. ¿Qué desarrollo profesional es clave para el rendimiento de cuentas?.

  ¿Qué desarrollo profesional es clave para el rendimiento de cuentas?.

Documentos de Andy Hargreaves:

1. El liderazgo sostenible: siete principios para el liderazgo en centros educativos innovadores.

Capítulo 1:

  El liderazgo sostenible: siete principios para el liderazgo en centros educativos innovadores.Capítulo 1

Capítulo 3:

  El liderazgo sostenible: siete principios para el liderazgo en centros educativos innovadores. Capítulo 3

2. Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo.

  Estrategias de cambio y mejora en educación caracterizadas por su relevancia, difusión y continuidad en el tiempo.

3. Sostenibilidad en el tiempo.

  Sostenibilidad en el tiempo.

Documentos de Ada Abraham:

1. La identidad profesional de los docentes y sus vicisitudes

  La identidad profesional de los docentes y sus vicisitudes

2. Portada do libro: “El mundo interior de los enseñantes”.

  Portada do libro: “El mundo interior de los enseñantes”.

Documentos de Antonio Nòvoa:

1. Educación 2021: para una historia del futuro.

  Educación 2021: para una historia del futuro.

2. Entrevista: pela Educação, com António Nóvoa.

  Entrevista: pela Educação, com António Nóvoa.

3. El profesor, hoy: La persona, la coparticipación y la prudencia.

  El profesor, hoy: La persona, la coparticipación y la prudencia.

4. La nueva cuestión central de los profesores: Exceso de discursos, pobreza de prácticas.

  La nueva cuestión central de los profesores: Exceso de discursos, pobreza de prácticas.

5. Para una formación de profesores construída dentro de la profesión.

  Para una formación de profesores construída dentro de la profesión.

6. O regresso dos professores

  O regresso dos professores

 Documentos de Fransesc Imbernon:

1. Asesorar o dirigir. El papel del asesor/a claborativo en una formación permanente centrada en el profesorado y en el contexto.

  Asesorar o dirigir. El papel del asesor/a claborativo en una formación permanente centrada en el profesorado y en el contexto.

2. La carpeta docente como instrumento de desarrollo profesional del profesorado universitario.

  La carpeta docente como instrumento de desarrollo profesional del profesorado universitario.

Documentos de Víctor Hernández:

1. El apoyo externo a los centros educativos: necesario e incomprendido

  El apoyo externo a los centros educativos: necesario e incomprendido

2. El asesoramiento de los EOEP en el contexto de los centros educativos.

  El asesoramiento de los EOEP en el contexto de los centros educativos

3. MONOGRÁFICO: Repensar el asesoramiento en educación. ¿Qué prácticas para los nuevos retos?

  MONOGRÁFICO: Repensar el asesoramiento en educación. ¿Qué prácticas para los nuevos retos?

4. Procesos implicados en la mejora escolar: las condiciones institucionales.

  Procesos implicados en la mejora escolar: las condiciones institucionales.

Documentos de Paulino Murillo:

1. Estrategias centradas en el asesoramiento para la innovación.

  Estrategias centradas en el asesoramiento para la innovación

2. El movimiento teórico-práctico de mejora de la escuela. Algunas lecciones aprendidas para transformar los centros docentes

  El movimiento teórico-práctico de mejora de la escuela. Algunas lecciones aprendidas para transformar los centros docentes

Documentos de Isabel Solé:

1. Asesoramiento, orientación y supervisión.

  Asesoramiento, orientación y supervisión.

Documentos de Montse Ventura:

1. Asesorar es acompañar.

Asesorar es acompañar.