2.1. Prantar a árbore.

2.1. Prantar a árbore.

Última actualización de en Nuria

semilla

( foto: https://decoracionyjardines.com/como-plantar-una-semilla/798/plantar-semilla/)

O principio desta materia éramos como unha pequena semente, a cal nos prantaron na terra para que nun futuro medremos, maduremos e cheguemos a dar froito.

Para min na primeira clase foi como se nos prantaran: unha clase introductoria, cunha metodoloxía coa que nunca traballaramos, e comezamos tendo que seguir unha serie de pistas, e realizando unha serie de actividades, para despois chegar a clase (ainda que moitos non conseguisemos facer todas as actividades) e donde a profesora nos dou unha explicación da materia, de como sería e como se iria desenvolvendo.