Tutoriais informativos: Logic e Sibelius

En relación coa miña última eltrada, quero achegarvos dous totoriais sobre o inicio en Logic, para Mac, e Sibelius para Windows. 


Espero que poidades adquirir novas ferramentas!