3.5. O uso do audiovisual como ferramenta pedagóxica

Este post contén algunhas reflexións xerais acerca da utilización do vídeo como ferramenta pedagóxica nas aulas.

Nos últimos tempos, o uso do vídeo ou de recursos audiovisuais na aula convertéronse nunha práctica común. As facilidades que a tecnoloxía brinda actualmente non só fan máis accesible o recurso, senón que ademais permite unha gran variedade de posibilidades.

Só basta ter acceso a unha computadora, un canón proxector ou unha pantalla. O anterior permite que moitos docentes empreguen material audiovisual. Visto así, a relación con este tipo de material parece case natural, pero a pesares de ter todas as facilidades nomeadas anteriormente, aínda son poucos os docentes que empregan este tipo de medios e viven ancorados nas presentacións de power point ou nas clases maxistrais.

O uso de produtos audiovisuais na aula, permiten abordar temas de forma que poidan resultar máis próximos ao alumnado, ou que poidan converterse en formas de exemplificar -nas clases de Tecnoloxía Educativa, tanto nas sesións expositivas como interactivas empregábase moito este recurso-.

A modo de recapitulación o audiovisual converteuse nunha ferramenta útil de amplo uso, como apoio. As historias narradas, a proximidade do medio ao alumnado, a facilidade de engancharse co visto na pantalla, fai que sexa apreciado.

Sen embargo, antes de optar por empregalo débese ter en conta que a elección e selección do material a utilizar debe ser un procedemento coidadoso. Isto permite identificar o valor dese material e a súa relación coa materia. É preciso pensar no produto audiovisual como elemento complementario, e non como un substituto.

 

Referencias bibliográficas:

Dettleff, J. (2012). Estrategias del uso del audiovisual como apoyo pedagógico en las aulas. En Blanco y Negro, 3(2), 30-37.