2. Chanzo a chanzo

2. Chanzo a chanzo

Última actualización de en Ángela Rodríguez

A finalidade desta sección non é outra que reflexionar sobre o meu propio progreso na materia, analizando o proceso seguido, así como aqueles conceptos que verdadeiramente atopo relevantes para a miña formación e que incorporo á miña “mochila” persoal, con outros moitos coñecementos e aprendizaxes que fun adquirindo ao longo do Grao de Pedagoxía.

Polo tanto, no presente apartado darei resposta a, principalmente, dúas cuestións:

  • Como foi a miña evolución na materia?
  • Que elementos desta incorporo á miña conciencia como pedagoga?