3. Que chanzos foron máis importantes para min?

Como sinalei anteriormente, ao longo da materia fun tratando diversos temas, establecendo unha primeira base sobre a cal edifiquei os que conceptos que viñeron a continuación, podendo así crear un espazo de coñecemento continuo.

Primeiramente, sinalar que todos e cada un dos aspectos que tratei no blog me parecen relevantes pois, do contrario, non os houbese incluído. Porén, de cara a elixir aqueles contidos que recupero e os cales realmente incorporo a miña “mochila pedagóxica”, cabe destacar os seguintes: