UNHA VIAXE MUSICAL

UNHA VIAXE MUSICAL

Última actualización de en María Rodríguez Miguéns

UNHA VIAXE MUSICAL 

0.jpg

Para levar a cabo a elaboración do presente E-portafolio, decidín comparar a introdución e desenvolvemento na materia de Tecnoloxía Educativa co meu percorrido na música, dende que me iniciei nela de pequena, ata conseguir os obxectivos propostos tras incorporar os coñecementos aprendidos.

A través de dito E-portafolio, pretendo amosar os aprendizaxes que fun incorporando na materia de Tecnoloxía Educativa ata o momento. Por isto, farei referencia aos blogs que escribín, ás reflexións que aportei e aos comentarios que compartín cos meus compañeiros, que me axudaron a incorporar novos conceptos e coñecementos non afincados previamente. Ademais, a través do portafolios electrónico tamén se  verá reflexada a miña autocrítica en canto aos procesos seguidos. Polo que este espazo será unha mostra do meu proceso, dos logros e das habilidades obtidas ao longo do cuatrimestre, sendo así un elemento clave na miña avaliación.

MARÍA RODRÍGUEZ MIGUENS

3º DE PEDAGOXÍA (USC)

CURSO ACADÉMICO 2017/2018

MATERIA: TECNOLOXÍA EDUCATIVA (CLIS_03)


Imaxe recuperada de: https://www.google.es/search?q=arbol+de+la+musica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj--ZiC_K3bAhUCaxQKHWDkAQYQ_AUICigB&biw=1536&bih=710#imgrc=j4TMrntj1Jbt3M: