Segunda parada

Segunda parada

Última actualización de en Alejandra Garcia Pazos

Nesta segunda parada foi cando coñecín o uso desta Rede Social e comecei a redactar as miñas primeiras entradas no blog que estaban máis enfocada aos contidos da clase exclusivamente. Ademáis, a interacción con meus compañeiros era bastante escasa polo descoñecemento xeral (creo) do emprego desta nova ferramenta descoñecida ata o momento.

Nesta parada tamén puiden sumerxirme nos primeiros contidos da materia, tanto nas sesións expositivas como interactivas, facendo que esta viaxe en autobús cada vez fose máis amena e menosmonótona.