2. Compra da tea e demais materiais

2. Compra da tea e demais materiais

Última actualización de en Marta

   2. Compra da tea e demais materiais

O máis importante agora é reunir o material preciso, polo que se necesitarán máquinas de coser, agullas, diferentes tipos de tea, fíos de diferentes cores e texturas, tesoiras, cinta métrica, alfinetes, dedais, e demais materiais.

A medida que a mestra explicaba os contidos de clase, ía reflexionando sobre eles para poder facer publicacións máis adiante. Tiven dificultades para comezar a publicar, debido a inseguridade de que os contidos non estivesen ben expresados, ou que algo puidese ir mal para poder comezar a confeccionar o portafolios.

A cuestión que me facía dubidar era se empregaba a tecnoloxía de maneira adecuada, e volvendo a metáfora do vestido, se os materiais eran os adecuados.