4. ASPECTOS A TER EN CONTA NA ELECCIÓN DO MODELO DE TRABALLO

Como antes comentamos o modelo que elixamos serviranos para guiar o noso traballo cos remeiros, pero a decisión de dito modelo non debería facerse á lixeira, pois, o mellor será escoller o modelo que mellor se adapte ó club e as súas características. Para iso, apuntamos aquí unha serie de consideracións nos seguintes apartados.