4. Terceiro sinal: O asesor/a

4. Terceiro sinal: O asesor/a

Última actualización de en Raquel Ferreiro Mareque

     Cando falamos de asesoramento, é inevitable non facer referencia á importancia que ten a figura do asesor/a como o/a profesional que contribúe á mellora da educación escolar.

     O/a asesor/a psicopedagóxico é o profesional preparado para ofrecer servizos psicopedagóxicos ás persoas que integran as organizacións educativas formais e non formais, favorecendo que leven a cabo un mellor desempeño como persoas e/ou actores educativos.

     Nos seguintes apartados tratarei de profundizar máis nas habilidades que este profesional debe posuír e na importancia que ten o seu traballo.

                                          image