Navegación

  • Páginas
  • EU
  • 3. As bases e normas deste Certame de Composición

3. As bases e normas deste Certame de Composición

3. As bases e normas deste Certame de Composición

Última actualización de en EU

          imageEn todo Certame de Composición existen unhas bases e normas para a creación e desenvolvemento do mesmo. Neste caso, os traballos e artigos que a mestra Lourdes Montero nos indicou serán as nosas bases e normas, que rexirán as nosas reflexións, actividades, prácticas e demáis actividades. Aquí de onde nós partiremos para compoñer coas nosas notas, figuras, tempos, velocidades, compases para seguir elaborando nesta Obra Libre.

As nosas regras: as tarefas indicadas pola mestra, que levarán a enriquecer a nosa composicion

image