6. Quinto sinal: A escola e o Asesoramento

     Según imos avanzando por este sendeiro, outro dos sinais nos que nos temos que deter, é no que nos leva a reflexionar sobre a relación tan estreita que se establece entre a escola e o asesoramento.

     O asesoramento psicopedagóxico é un recurso fundamental do sistema educativo para mellorar a calidade dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, e para conseguir unha educación máis inclusiva e capaz de atender a todo o alumnado, adaptándose á diversidade das súas condicións persoais e sociais. 

 

   image      image