Navegación

3.3 A primeira base: Que entendemos por asesorar?

3.3 A primeira base: Que entendemos por asesorar?

Última actualización de en EU
Entrada de GRUPO:
Por Hadrian Nieto hace 91 días

grupo 1) Identificar escenarios nos que se desenvolvan tarefas de asesoramento.

Consideramos como posibles escenarios:

 • Asesor matrimonial
 • Ámbito político
 • Asesor de imaxe
 • Educación
 • Administración
 • Comercio
 • Concellos
 • Internet
 • Deporte
 • Centros penitenciarios
 • Familia
 • Atención social
 • Inserción laboral
 • Asesoramento legal
 • Ámbito financiero

2) Que fai un asesor ou asesora? Describir posibles tarefas

 • Moda. o asesor axudaría e daríalle propostas e consellos sobre cal é o tipo de roupa que lle quedaría mellor á persoa atendendo a súa constitución física, os seus gustos e intereses,…
 • Educación. o papel de titor, profesor e orientador tanto na axuda no seu proceso de ensinanza-aprendizaxe como atender aos aspectos do seu desenvolvemento integral necesarios.
 • Administración. axudaría á persoa que presenta o poder a tomar decisión, dar propostas que considere oportunas,…
 • Comercio. prestaríase axuda aos clientes á hora de levar a cabo a compra, responder dúbidas acerca dun producto,…
 • Centros penitenciarios. o asesor axudaría a prestar atención aos intereses dos presos e a súa reinserción social e laboral.
 • Familia. facilitaríalle a toma de decisións a todos os membros dunha familia, así como a planificación desta.
 • Atención social. o asesor daría información, derivaría aos organismos competentes, como por ejemplo los asistentes sociales de los ayuntamientos.
 • Inserción laboral. O asesor prestaría información sobre como buscar un traballo, aconsellar sobre novos cursos para a súa pronta inserción ou reinserción laboral, así como atendería as necesidades de cada unha das persoas.
 • Asesoramento legal. o que che pode prestar un avogado nunha situación de divorcio, co fin de prestar información sobre o que significa separarse da parella.
 • Ámbito financiero. Por exemplo, en que empresa invertir en bolsa. Con relación aos cartos, como rentabilizarlo.

 

 

3)  Que entende por asesorar o grupo de traballo?

Asesorar: entendemos por asesorar un proceso que polo que unha persoa que coñece ou ten saberes amplos sobre determinado campo, e en función deste, presta unha axuda, apoio…buscando o beneficio para a persoa asesorada.

4) ¿Pode falarse da profesión de asesor/a? ¿Qué formación se necesita?

Podemos falar perfectamente da profesión de asesor ou asesora sobre todo despois de ver e falar dos numerosos ámbitos no que está presente esta profesión.

A formación estará marcada polo ámbito no que se vaia traballar; segundo este, deberá ter coñecementos amplos e profundos do mesmo. Ademáis este deberá saber transmitilos polo deberá ter estudos sobre trato cos demáis, técnicas de comunicación, creación de ambientes calmos e saber interpretar que axuda debe aportar.

En canto a formación, tamén temos que falar, que como no resto de profesións, debemos ser partícipes de procesos de reciclase e continua formación. Actualizarse é clave para lograr unha boa intervención.

ARQUIVOS DE GRUPO: preguntas finais