Navegación

4.8 A música párase...un silencio profundo envólvenos!

4.8 A música párase...un silencio profundo envólvenos!

Última actualización de en EU

Revista Galega de Educación - Anteproxecto da LOMCE -

NOVA ESCOLA GALEGA quere achegarlle á comunidade educativa e á sociedade unha primeira avaliación
de carácter xeral sobre o anteproxecto da LOMCE (Lei orgánica para a mellor da calidade educativa),
anticipando que o alcance das modificacións que este anteproxecto introduce na LOE requirirá sucesivas
análises e avaliacións máis polo miúdo.

Revista Galega de Educación Revista Galega de Educación