3. Asesoramento Curricular

3. Asesoramento Curricular

Última actualización de en Leti Comentarios (2)

Un dos irmáns do noso amigo o ratiño chámase Asesoramento Curricular, e o traballo que realiza Moreno Olmedilla (2004) defíneo como un proceso de axuda e apoio á (re)construción do curriculum realizado polos centros educativos. Todos os apoios, tanto internos como externos aos centros, que se dirixen á elaboración e posta en práctica de proxectos curriculares, estarían no ámbito do Asesoramento Curricular.

Trap_Stilton_942.gif

Orientacións do asesoramento curricular: (en Orientación Profesional)

 • Burocrática.
 • Experto consultor.
 • Dinamizador.
 • “Amigo crítico”.

 

Papel do psicopedagogo: (en centros de secundaria)

 • Técnico operario “reparador”.
 • Colaborador animador.
 • Transformador, investigador.

  asesoramento curricular.jpg

Asesoramento curricular a centros e profesores:

 • O curriculum como espazo de toma de decisións.
 • O equipo directivo como motor do centro.
 • Asesor/a como un membro mais da comunidade educativa.
 • Traballar por proxectos nun contexto determinado.

 

Curriculum:

 • Oficial (formal/informal/prescrito/manifesto).
 • Nulo (excluído/ausente).
 • Oculto (implícito/latente/non escrito).

Comentarios