2. UN NOVO DESEÑO.

2. UN NOVO DESEÑO.

Última actualización de en Iria Balayo Abeijón

Como dixen, vou plantexar o meu cartafol como un proxecto de deseño. Como sempre, o cliente danos unhas pautas a seguir:

¿Qué necesita?

¿Qué quere conseguir co deseño?

Algo clásico ou moderno?

Que se centre na tipografía ou na imaxe?

Cales son os colores e tipografía corporativos?

Tamaño?

...

É dicir, temos unha guía a seguir, pois ben, neste caso, a guía a seguir para o noso cartafol son os artigos, películas e demáis arquivos de interese que Lourdes nos foi aconsellando.....