Brainstorming I

Brainstorming I

Última actualización de en Iria Balayo Abeijón

Asesoramento - Orientación: traballo en grupo

Na clase de hoxe Lourdes comezou lendonos unha noticia do periódico onde plantexábase a significación do asesoramento e orientación, qué termo é mais restrinxido ou se un engloba ao outro.

O asesoramento e a orientación son duas prácticas emparentadas nas suas metas mais valiosas: axuda e apoio ao sistema educativo. Nembargantes, o asesoramento está mais comprometido con aspectos curriculares, aqueles que teñen que ver coa definición de propósitos do centro, estilos de ensinanza, o currículo oculto, as prácticas de evaluación, as reglas e as virtudes das rutinas da aula e do centro, organizativos e de desarrollo profesional. Traballamos na orientación dende a perspectiva do asesoramento, facendo deste un elemento transversal das tareas propias do orientador.

Lourdes plantéxanos na clase que elixamos un modelo e que analicemos a sua pertinencia ao asesoramento ou a orientación, poñer un exemplo e por último buscar un video que o exemplifique.

Comezamos a práctica na clase e ao longo desta semana seguiremos traballando en ela, ao rematala colgarémola dentro do espazo do noso grupo.

traballo_equipo