4.3 Deseño 2.0 / Asesoramento 2.0

4.3 Deseño 2.0 / Asesoramento 2.0

Última actualización de en Iria Balayo Abeijón

Asesor 2.0 

Estou realizando un master en Barcelona, polo que non puiden asistir a terceira sesión de clase, investigando sobre o rol do asesor e as súas funcións e a raiz dos temas que estou a tratar no master " enseñanza e aprendizaxe en entornos dixitais"   atopeime cunha nova acepción "Asesor 2.0" que me parece mío interesante. Deixovos  aquí un esquema:

 

image

 

Ao meu parecer, debido aos cambios que está a haber nesta Sociedade da Información, cada vez máis a Educación irá dirixida ao e-learning, posto que deste xeito rompemos barreiras de tempo, distancia, horarios... polo que necesitaremos estar áltamente capacitados nas NNTT para poder cumprir cas nosas funcións como futuros profesionais. De todos xeitos, quero deixar claro que a presencialidade ten algo que non logran as NNTT, trátase do contacto humano, das sensacións dunha conversación, da linguaxe non verbal.... polo que non podemos esquecer esta riqueza que nos aporta a Educación "cara a cara".

Deixovos unha pregunta aberta ao debate: ¿Qué pensades sobre a escola 2.0 (algúns xa falan de 3.0)? irá a Educación cara ese camiño? ou xa estamos nel?

image