Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Navegación

0. Indice

0. Indice

Última actualización de en Alberto Martínez Antelo
  1. Presentación
  2. Que entendemos por asesorar? As tres preguntas
  3. Marcos de reflexión e contextualización do asesoramento no centro educativo

3.1. A mellora da educación como marco de referencia para o asesoramento pedagóxico

3.2. Da aula ao centro e volta? Redimensionar o asesoramento

3.3. Asesoramento en educación. Identidade e construción dunha práctica controvertida

3.4. O saber do asesor: reconstrución dun itinerario

3.5. Escenarios e contextos de acción

3.6. Asesoramento a un proceso de desenvolvemento institucional. Claves comprensivas e propostas de acción

4. Dimensións do asesoramento ao centro educativo

4.1. Modelos de asesoramento a organizacións educativas

4.1.1  Modelos de Orientación e Asesoramento

4.2. Rasgos de configuración dos sistemas de apoio externo aos centros educativos

4.3. Funcións do asesoramento

4.4. A estratexia do proceso de asesoramento dende a colaboración: unha (re)visión dende a práctica

4.4.1.        A pecera

4.5. Estratexias e instrumentos de asesoramento

5. A práctica do asesoramento

5.1. Unha experiencia de asesoramento procesual baseada na disciplina escolar

5.2. “Experto moi cualificado, gran maletín e referencias, ofrécese para asesorar centros con violencia”

5.3. O asesoramento para a resolución de conflitos de convivencia en centros escolares

5.4. Cando un profesor chega a un centro: acompañando os seus primeiros pasos

5.5   Psicopedagogos y profesores. Que relaciones?

6. O asesoramento nun centro de discapacitados

7. Autoobservación e autovaloración

8. Referencias