Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Navegación

3.6. O asesoramento a centros educativos: unha perspectiva institucional

Non profundicei o suficiente neste tema debido á súa brevidade e á complexidade que presentaba. Pero saquei en claro, según Portelo Pruaño, que as institucións aséntanse en tres dimensións:

-          Reguladora (sistema de regras respaldado por un poder controlador e sancionador

-          Normativa (asúmense fins e comportamentos que acaban por ser compartidos)

-          Cognitiva (símbolos e significados que xorden na interacción e van consolidándose como entidades externas e obxectivas)

A institución considérase a cotío como regularidade de comportamento, como unha entidade superior que vixía para que todo se realice correctamente e todo siga o camiño marcado polas Administracións.

O asesoramento non está exclusivamente en mans do que asesora ou do que é asesorado, se non tamén noutras instancias interdependentes, de vez en cando organizacións ou entidades