Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Navegación

6. O asesoramento nun centro de discapacitados

Debido a que todo canto levo escribindo sobre asesoramento non toquei en profundidade a área de atención á diversidade gustaríame expresar a forma de ver o asesoramento no centro de discapacitados no que estiven realizando as miñas prácticas (unhas prácticas que son diferentes da dos meus compañeiros de carreira, estas son prácticas feitas a través do consello social e obtés por elas a cantidade de créditos correspondente ás horas que se realizan) por se algún compañeiro non ten a oportunidade de achegarse a un centro deste estilo.

A asociación AMICOS é unha Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual sen ánimo de lucro dedicada a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, mediante unha atención personalizada de calidade contrastada.

O seu obxectivo principal é dar unha atención individualizada e personalizada tendo en conta a idiosincrasia das persoas con discapacidade, así como as súas necesidades e inquietudes, favorecendo con elo o desenvolvemento emocional, psicolóxico e social.

AMICOS nace a partires dun grupo de pais e nais que, sensibilizados polas trabas que sofren os seus fillos, queren poñerlles fin ás mesmas ofrecéndolles unha iniciativa que pretende suplir as carencias da zona.

Dende o primeiro momento a asociación AMICOS ten como obxectivos fundacionais a atención e rehabilitación das persoas con discapacidade intelectual das comarcas do Barbanza e Noia, e de maneira especial as persoas dependentes gravemente afectadas.

Con respecto ás persoas que representan maiores capacidades e que participan nos obradoiros, potenciase principalmente a adquisición de habilidades e hábitos de traballo que posibiliten a súa integración sociolaboral, non por  iso, se esquecen as demais áreas esenciais para lograr unha mellora da autonomía, autoestima e integración social.

As actividades que se realizan ao longo do ano son, a grandes rasgos:

-          Atención a persoas con discapacidade

 • Centro de día
 • Servizo de Apoio Personalizado (U.A.P.): Actividades da vida diaria, Psicomotricidade, Estimulación Cognitiva, etc.
 • Unidade de Atención Asistencial: Obradoiros adaptados, Terapia ocupacional
 • Centro Ocupacional
 • Área de control sanitario
 • Área de obradoiros adaptados
 • Terapia Ocupacional
 • Centro de Educación Especial (para nenos de entre os 3 e os 21 anos)
 • Actividades de Reforzo
 • Actividades estivais
 • Actividades de reforzo continuado
 • Programa de envellecemento

 

-          Formación

 • Formación ocupacional
 • Curso de Agricultura Ecolóxica
 • Curso de Manipulación de Alimentos
 • Curso de informática
 • Curso de Impresor de pequeno formato
 • Curso de Viveirista
 • Formación Interna

 

-          Servizo de Rehabilitación

 • Fisioterapia
 • Hidroterapia
 • Equitación terapéutica e hipoterapia
 • Actividades deportivas

 

-          Servizo de Transporte Adaptado

-          Servizo de Emprego

 • Obradoiro de envasado, de catering, de serigrafía, plastificación

 

-          Servizo de Deporte e Ocio adaptado

 

 

-          ÁREA DE ATENCIÓN E APOIO A FAMILIAS

Esta é a parte da explicación que máis importancia ten xa que é a que se refire a asesoramento por parte deste centro.

Principalmente dirixen o asesoramento aos alumnos e aos pais e teñen uns determinados servizos a todos eles:

 • Servizo de apoio domiciliario e asistencia persoal: melloran os recursos das familias para que se poidan afrontar a situacións difíciles para eles. Céntrase en axudas a domicilio, acompañamento a servizos médicos e acompañamento a valoracións de dependencia
 • Servizo de apoio e atención psicolóxica: para liberar as tensións e o estrés que poidan sufrir as familias con risoterapia e musicoterapia.
 • Servizo de asesoría xurídica: para asesorar e orientar sobre aspectos legais e resolver dúbidas referentes a procedementos legais
 • Servizo de respiro familiar: realiza accións de información, formación, apoio e alivio ás familias que favorecen a creación de condicións e actitudes positivas no entorno familiar

Tamén podemos falar dun “asesoramento externo” co obxectivo de concienciar e motivar á poboación máis nova a introducirse no mundo da discapacidade, a coñecer as súas necesidades, inquedanzas, os seus problemas de integración, laborais, etc. Para isto creouse o proxecto “INTEGR@ESCOLA”,  cas seguintes actividades:

 1. Área de Exposición de traballes realizados por persoas con discapacidade
 2. Obradoiros – Obradoiro de Integración: para poñerse na pel dun discapacitado
 3. Área de Exposición de Avances Tecnolóxicos e Apoios Básicos de persoas con discapacidade

 

A modo de conclusión teño que recoñecer o gran traballo que se realiza cos discapacitados e cas súas familias á hora de achegalos á sociedade e a que sexan capaces de realizar actividades da vida diaria e a unha formación que non poderían levar a cabo noutro centro que se especializara tanto coma este.

O que si que non puiden observar é un asesoramento por parte dos propios profesionais do centro. Parece como se non houbera un trato que conlevara a un achegamento, a unha orientación entre eles, máis ben parece como se houbera un individualismo e cada un se ocupara das súas cousas e non tivera que ver cos demais. É certo que todos se coñecen e todos coidan de todos os alumnos e que está presente o posto de psicopedagogo (aínda que a día de hoxe descoñezo quen é), mais parece que esa relación que poida haber nun centro entre profesores cas súas correspondentes reunións dirixidas a través dun orientador, non se cumpren. É por iso que me responsabilizo de investigar isto e averiguar se todo o que levamos traballando nesta asignatura me poida servir nestas prácticas e poida utilizar algo do aprendido.