2. A polémica da LOMCE

2. A polémica da LOMCE

Última actualización de en Eva Barbazán

A oposición e a LOMCE

Hoxe era noticia na Voz de Galicia un titular coma o seguinte: 

Rubalcaba acusa a Wert de usar la lengua como una «batalla táctica»

Nel, expoñíase a posición de Rubalcaba sobre a LOMCE. Este amosouse totalmente contrario ao anteproxecto de Wert con frases como "el modelo del PP se basa en que, cuando los niños fracasan hay que echarlos a la calle, y eso es barato y cruel". Pois ben, na miña opinión non lle falta razón. Non compensa invertir en Educación para un futuro non moi lexano? Non todos temos dereito á educación? Se en sucesivas "reválidas" se nos corta o progreso escolar, é bastante provable que chegado un momento da nosa vida, os alumnos menos avantaxados intelectualmente, xa se vexan encamiñados a un destino máis mecánico que teórico.

Ademais, conta a variable da motivación. Ou máis ben da desmotivación, xa que coa LOMCE, este trazo non se potencia nos alumnos que menos destacan, o que derivará nunha progresiva baixa autoestima. Se estes alumnos foran reforzados dende un primeiro momento, co apoio necesario nas súas etapas da vida, cun avaliación contínua por parte dos profesores, no seu día a día... aspectos como a motivación ou a autoestima crecerían. Pero para isto, fai falta personal entregado, responsable, formado e que se rixa por políticas adecuadas ao contexto no que vivimos. Porque xa decía Bob Talbert que "os bos profesores son caros, pero os malos, sono aínda máis", e na miña opinión, o mesmo pasa coa educación.

Aquí podedes leer o artigo enteiro: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/12/05/rubalcaba-acusa-wert-usar-lengua-batalla-tactica/00031354700792604494928.htmO galego e a LOMCE

Tras leer a noticia que a Sexta publicou hoxe sobre a LOMCE, cada día son máis os contras que lle vexo a este anteproxecto. De toda a nova emitida, quédome cun anaco que me pareceu moi relevante, e di: En esas comunidades, las autoridades podrán conceder un trato "diferenciado" a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción "razonable", pero sin que "en ningún caso" suponga de hecho su exclusión. Si no existiera oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida por los padres o tutores, podrán optar porescolarizarlos en centros privados, "correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización".

Galego, exclusión, trato diferenciado, centros privados... son as ideas cas que me quedo eu deste anaco da nova. Wert pretende "un trato diferenciado" para a lingua cooficial, no noso caso, o galego. Trato diferenciado que se traducirá na práctica a unha minusvaloración deste, aínda que o noso ministro asegure que non se trata de exclusión. Trato diferenciado? A súa situación xa non é a mellor respeto as outras linguas cooficiais e polo tanto, esta non mellorará. Non se debería apostar por unha sociedade na que convivan as distintas linguas, sen preferencias dunhas sobre as outras? Como galega que son, non creo que sexan os tempos máis prósperos  para quitarlle dereitos a nosa lingua, que para moitos de nós, é lingua nai.

 Aquí podedes leer a nova enteira: http://www.lasexta.com/noticias/nacional/ccaa-pagaran-escuela-privada-cuando-falte-oferta-publica-castellano_2012120300318.htmlCuestión de prestixio.

Europapress.es sacaba á luz esta mañá unha nova na que o ministro de Educación, José Ignacio Wert, falaba sobre o valor que os profesores teñen para a sociedade. Dende a miña opinión, non lle falta razón a Wert cando di cousas como que os docentes "son un elemento capital de la que es hoy la principal materia prima del progreso de una sociedad, que es la capacidad de educar a sus jóvenes, de convertir a los jóvenes en agentes activos de su vida y en agentes activos del progreso de su país". Estamos a falar do futuro dun país, do progreso dunha sociedade que ten que saír a diante mediante uns mecanismos que se lle imparten (polos profesores e familias) dende pequemos. E... imos a deixar esta tarefa nas mans de calquera?

Wert plantexa que... "establecer un buen sistema de formación inicial en primer lugar" porque "un sistema educativo vale lo que sus profesores". Bo sistema de formación inicial nos di... pero estase a facer isto? Eu penso que a mellor maneira de implantar un sistema de formación inicial non é estar continuamente con cambios nas políticas educativas, cambios que se producen cada 4 ou 8 anos con sucesións de gobernos que tratan de "mellorar" o que eles cren que está relacionado coa educación. E con isto non digo que se faga unha lei e quede vixente para sempre, non. A Educación, como calquera outro campo, tense que reformar, modernizar e adecuarse ós tempos que corren, pero quizás, con tanto cambio, nos esteamos adelantando a estes tempos.

Con isto quero decir que está moi ben implantar políticas educativas que axuden á calidade de educación que tanto queremos, á conservación dunha sociedade crítica e autónoma con bases sólidas, a individuos que foron criados cunha metodoloxía educativa sen altibaixos que afectara ao seu coñecemento. Pero isto non se fará realidade ata que non contemos cuns pilares sólidos de formación daqueles que nos educan, os profesores.


Aquí podedes leer a noticia enteira e facer as vosas propias valoracións: 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-wert-dice-problema-maestros-profesores-no-suelo-lograr-sociedad-les-valore-20121126160308.htmlConclusións sobre a LOMCE

Despois do visto hoxe na clase, e tras facer unha análise da LOMCE, penso que estes son os puntos más destacables a ter en conta cando tratamos este Anteproxecto da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa:

- Probas en 3º e 6º de Primaria. As primeiras serán de carácter externo, sobre contidos lingüísticos e matemáticos. Se non son superadas, deberase repetir surso ou participar nun programa de reforzo. En 6º, estas probas serán de caracter interno, de tipo orientativo e informativo.

- Centros con autonomía pedagóxica. As competencias, contidos e criterios de avaliación ponos o Estado.

- TIC's como ferramenta de apoio.

- Fomento do plurilingüismo.

- Desaparición do bacharelato de Artes Escénicas e Musicais.

- Reválida en 4º da ESO para o acceso a bacharelato (con caráctere externo).

- O director debe estar formado, realizar proxectos e ter recoñecemento de méritos.

- Implantación da LOMCE no cambio de ciclo.

- Formación Profesión Básica, podendo acceder a ela rapaces de 15 anos, que teñan superado o primeiro ciclo da ESO ou o 2º curso se repetiron un ano.

- Aceso desde a Formación Profesional Básica á Formación Profesional de Grao Medio, e dende esta á de Grao Superior. Avaliación por materias e bloques.

- Mellora dos resultados e aumento da empleabilidade.

- Elección de traxectorias en 3º e 4º da ESO.

- Promoción na ESO: con todo aprobado, 2 materias suspensas ou negociación.

- O Consello Escolar pasa a ser un órgano consultivo, as súas competencias pasan a man dos directores.

 

Despois de esta breve síntese dos apartados que me pareceron máis relevantes de este anteproxecto, pasarei a facer unha crítica da mesma. Persoalmente, toda ela me parece novidosa, con aspectos que comparto e outros cos que non estou tan de acordo. Todos sabemos que unha lei de tal embergadura sempre tratará de provocar unha mellora na calidade do noso sistema educativo, con respostas positivas e satisfactorias xa non so a nivel estatal, senón europeo.

É así que me vou a centrar básicamente en dous puntos que me parecen certamente impactantes. Un deles é este, o dos méritos académicos do Estado, é dicir, que se faga unha lei para supostamente mellorar a educación española e que haxa un trasfondo de selección dos máis aptos. Isto vai ligado á segunda cuentión que me chama á atención: probas en 3º e 6º de primaria. Que pasa con elas? Son probas de selección que deixarán atrás a aqueles alumnos menos "aptos" ou que necesitan máis apoio nas súas tarefas educativas. Pero non se queda atrás     a desvalorización do papel dos profesores neste aspecto. Como falamos hoxe na clase, é unha pérdida de autonomía para eles que en niveles tan baixos se pasen exames de caráctere externo para avaliar aos seus alumnos. E digo eu... non sería moito máis convinte unha avaliación contínua, que revisara o día a día dos alumnos, as súas tarefas, os seus exames periódicos... para que así se teñan en conta moitos máis factores dos que se avalían cunha proba desas características?

E con isto conclúo en que so é unha mera opinión persoal, pero penso que a calidade educativa vai máis alá da política do Estado. Por iso, debemos velar pola súa verdadeira aplicación, e non deseñar cada catro anos unha lei que supere as metas da anterior, porque so desta forma, acercarémonos cada vez máis á idea de retroceso e non á de progreso, que é a que de verdade importa.

 

Realidade ou ficción?