Raquel Souto López

Soy una persona que actualmente se está formando para llegar a ser una futura psicopedagoga y que con anterioridad estuvo en la titulación de Educación Infantil puesto que me gustaría dedicarme al ámbito de la educación.

Páxina 24.

Páxina 24.

Última actualización de en Raquel Souto López

RESILIENCIA.

En relación ó tema do malestar docente, tratouse un termo moi relacionado con este como é a resiliencia, entendida esta tal e como nos expuxo Mónica, como:

 • “ Fenómeno multifacético que abarca factores ambientales y personales” (Rutter,1985).
 • “ Habilidad de crecer, madurar e incrementar la competencia de cara a circunstancias adversas y obstáculos, recorriendo a todos los recursos, tanto personales como ambientales” (Gordon, 1996).
 • “ Aptitud para resistir a la destrucción, es decir, preservar la integridad en circunstancias difíciles: la actitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades” (Vanistendael, 1994).

Outras definicións de resiliencia correspóndense con:

 • “ La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas” (E. Chávez y E. Yturralde, 2006).
 • “ La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad” (Luthar, 2000).
 • “ Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas” (Grotberg, 1995).

 

En canto as características das persoas resilientes podemos atoparnos con tres:

 1. Saben aceptar a realidade tal e como é.
 2. Posúen unha profunda crenza en que a vida ten sentido.
 3. Gran capacidade para mellorar.

 

Ademais disto, as persoas resilientes posúen as seguintes habilidades:

-        Son capaces de identificar de maneira precisa as causas dos problemas para impedir que volvan a repetirse no futuro.

-        Son capaces de controlar as súas emocións, sobre todo ante a adversidade e poden permanecer centrados en situacións de crise.

-        Saben controlar os seus impulsos e a súa conduta en situacións de alta presión.

-        Teñen un optimismo realista, pensan que as cousas poden ir ben, teñen unha visión positiva do futuro e pensan que poden controlar as súas vidas.

-        Considéranse competentes e confían nas súas propias capacidades.

-        Son empáticos.

-        Son capaces de buscar novas oportunidades, retos e relacións para lograr máis éxito e satisfación nas súas vidas.

Desta forma e tras expoñer as características e habilidades das persoas resilientes, pódese destacar que estas teñen unha mellor autoimaxe, son máis optimistas, critícanse menos a si mesmas, afrontar mellor os retos, son máis sanas fisicamente, están máis satisfeitas coas súas relacións, atópanse menos predispostas á depresión …

Finalmente, e centrándonos nos compoñentes a desenvolver para ser resilientes atopámonos cos seguintes:

 • A flexibilidade psicolóxica (concibe o cambio).
 • Ser activo /a (intentar poñer da súa parte).
 • Participación en diferentes actividades (involucrarse).
 • Capacidade de reiniciarse.
 • Tolerancia cun mesmo e cos demais (non hai que tratar de ser perfectos).
 • Apoio emocional.
 • Non fuxir dos problemas se non afrontalos e buscarlle a solución, vendo deste xeito os problemas como retos e non como ameazas.
 • Descansar e recuperar forzas.
 • Confiar tanto nun mesmo como nos demais.