B) Arquivos

B) Arquivos

Última actualización de en Álvaro Conde Debén

Resaltar, que durante este proceso e, sobre todo a partires da primeira avaliación deste blog, diversos arquivos (imaxes maioritariamente) foron subidos por mín a esta rede social debido ao seu interese ou relación coa materia baixo o meu punto de vista.

A continuación, pondrei de manifesto os que mais me seguen chamando a atención ou mais me gustan. Ademais, tamén pondrei de manifesto algunha imaxe de elementos tecnolóxicos que nos cambiaron a vida como pode ser o caso do pen drive

Que imaxe mais representativa A quen non lle solucionou a vida este invento? Cuanta razón en esta imagen

As novas tecnoloxías facilitándonos a vida