C) Favoritos

C) Favoritos

Última actualización de en Álvaro Conde Debén

Este espazo foi utilizado por min a hora de gardar ou poñer de manifesto diversos enlaces para a información dos meus compañeiros, e dicir, para que os coñecesen ou para aconsellar dito espazo, poñer de manifesto o meu agrado cun determinado enlace...

Resaltaría neste espazo tres enlaces fundamentalmente que coñecín a través desta materia e coido que me van a servir nun futuro. Estes enlaces son:
www.vimeo.com; www.mooc.es; www.usc.es