D) Tweets

D) Tweets

Última actualización de en Álvaro Conde Debén

Sen dúbida este foi o espazo menos utilizado por min nesta rede social xa que non sabía moi ben o que escribir neste espazo. Por esta razón tan só publiquei oracións ou frases de persoas moi recoñecidas no eido da educación e do saber