3.1.2. Barreiras para o aprendizaxe e a participación